Style: 26 White Lacquer - Portfolio
Finish: Portfolio
Notes: .